آیا گوگل ادز روی سئو تأثیر می گذارد؟

به صورت کلی سیستم گوگل ادز به صورت مجزا از سیستم سرچ گوگل میباشد و تاثیر گوگل ادز بر سرعت تغییر رتبه شما می باشد. فرض کنید شما یک سایت تازه تاسیس هستید با گوگل ادز میتوانید سرعت ایندکس صفحات را بالا ببرید.