آیا گوگل ادز در بهبود رتبه الکسا مؤثر است؟

بله شما میتوانید با استفاده از گوگل ادز رتبه الکسای خود را بهبود بدید چراکه یکی از پارامترهای الکسا میزان ترافیک ورودی سایت شماست.