آقای شهرام جلالی، مدیر مجموعه تک سامان

ما مدت زیادی است که برای سایت‌مان از گوگل ادز استفاده می‌کنیم و با آژانس‌های زیادی همکاری داشته‌ایم. خدماتی که تیم گوگل ادز یکتانت (فرست ادز) ارائه می‌دهد، با هیچ شرکت دیگری قابل مقایسه نیست. به طور مشخص عوامل زیر دلیل برتری فرست ادز در ارائه خدمات تبلیغ در گوگل است: همراهی همیشگی با مشتری، رصد کردن دائمی اتفاقات، ایجاد تغییرات مناسب در کمپین‌ها به منظور بهینه‌سازی آنها. به نظر من خدمات متمایز نتیجه فعالیت متمایز است که این موضوع به خوبی در فرست ادز از شعار به عمل تبدیل شده است.